Maisema-arkkitehtuuri

Tarjoamme osaamistamme kattavasti eri suunnittelutarpeisiin.

Maankäytön suunnittelun eri vaiheet maisemaselvityksistä viitesuunnitelmiin

Julkisten puisto- ja ulkoilualueiden suunnittelu

Julkisten urbaanien ulkoalueiden, kuten aukioiden ja katujen suunnittelu

Julkisten ja liikerakennusten ulkoympäristöjen suunnittelu

Asuinrakentamiseen liittyvien ulkoalueiden pihasuunnittelu

Suunnittelutyömme perustana on kohteen ominaispiirteet tunnistavan kestävän ympäristön toteutuminen.

Perustamme suunnitelmamme aina kohteen ja sen lähiympäristön olemassa olevien ominaispiirteiden ja ajankohtaisen suunnittelutarpeen määrittämien tavoitteiden yhteensovittamiselle. Varmistamme näiden periaatteiden toteutumisen tutkimalla tarkoin luonnonympäristön prosessien suhdetta suunnittelukohteen kokemuksellisiin ja arkkitehtonisiin tavoitteisiin.

Yrityksemme osaamiskentässä yhdistyvät kasvillisuuden tuntemus, monipuolinen suunnittelun ja rakentamisen kokemus sekä digitaalisten työkalujen ja toimintamenetelmien hallinta.

Avainhenkilöillämme on pitkäaikaista kokemusta maisemasuunnittelun, -rakentamisen ja suunnittelun digitalisaation kentältä. Toimitamme aina tarjousten liitteenä ansioluettelot ja referenssiesitteet.

Olemme ympäristösuunnittelun tietomallintamisen huippua Suomessa.

Henkilöstöllämme on kattava osaaminen nykyaikaisista suunnittelutyökaluista ja käytämme työssämme joustavasti laajaa ohjelmistopalettia. Voimme toimittaa suunnitteluaineiston aina sovitussa formaatissa. Tietomallinnus on tiivis osa suunnitteluprosessiamme ja hyödynnämme digitaalisia malleja sekä paikkatietoaineistoja suunnittelukohteesta ja sen ympäristöstä monipuolisesti osana työtämme. Näiden työkalujen avulla takaamme osaamisemme välittymisen vaativissakin suunnittelukohteissa päätöksentekijöiden käyttöön ja havainnollisessa muodossa.

Sovitamme suunnitteluprosessimme aina asiakkaan tarpeiden ja hankkeen koon mukaan.

Käytämme aina yhteisesti sovittuja ja hankkeen kannalta mielekkäitä ohjelmistoja ja työtapoja. Huomioimme suunnitteluprosessissamme ympäristön ja sen käyttäjien erityistarpeet ja luomme näistä aineksista yhdessä asiakkaamme ja muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa toimivan ja kokemuksellisen lopputuloksen.

Lähetä viesti oheisella lomakkeella tai katso yhteystiedot.

Plehat Oy

Otakaari 5 A, Espoo

+358400775945

contact (at) plehat.com 

 

Y-Tunnus 2808435-7

ALV / VAT FI28084357

Verkkolaskutusosoite / OVT 003728084357

Välittäjätunnus Maventa 003721291126