Ympäristömallinnus

Tarjoamme mallinnus- ja ohjelmointiosaamista elinympäristömme suunnittelun tarpeisiin.

Ympäristösuunnitelmat tietomalliformaatissa

Laadukasta kasvillisuuden mallintamista vaativat visualisointityöt

Dynaamisen virtuaalitodellisuusmallin suunnittelukohteesta osallistavan suunnittelun tarpeisiin

Virtuaalitodellisuusmallin käytön osana hankkeiden viestintää ja päätöksentekoa

Multikopteri-ilmakuvaukset ja fotogrammetriamallinnukset suunnittelukohteista

Teemme eläviä, ajassa muuttuvia virtuaalikokemuksia todellisista ympäristöistä.

Elävä virtuaalikokemus tarkoittaa fyysisen ympäristön digitaalista mallia, jonka sisältämän aikamuuttujan avulla voidaan kokeilla erilaisten suunnitelmavaihtoehtojen sekä vaiheistusten ja ympäristömuutosten yhtenäisvaikutuksia suunnittelukohteessa.

Elävän virtuaalitodellisuuden käyttö ja mallien tarkkuus voidaan mitoittaa hankkeesi tarpeiden mukaan. Alustalle vietävä malli voidaan rakentaa tehokkaasti suunnittelussa käytettyjen tietomallien, kaupunkimallien sekä tarvittaessa tuottamamme fotogrammetria- ja mittausaineiston avulla. Jos hankkeesi suunnitteluaineisto ei sisällä mallinnusaineistoa, voidaan koko mallin rakentaminen tuottaa toimestamme suunnitelmapiirustusten mukaan.

Dynaamista mallia voidaan tarkastella kolmella eri tavalla: yläprojektiosta, hiiren ja näppäimistön avulla kokijan perspektiivistä sekä virtuaalitodellisuuslaitteilla. Kokemukseen voidaan myös räätälöidä alustan sisältämien valmiiden toimintojen lisäksi ominaisuuksia tarpeesi mukaan.

Tuomme ympäristön ajallisen muutoksen havaittavaksi osaksi suunnittelua.

Aika on yksi ympäristön suunnittelun tärkeimpiä elementtejä. Teemme työkaluillamme ajan näkyväksi ja koettavaksi osaksi arkkitehtuurin esittämistä ja suunnittelua. Malleissamme dynaaminen luonnonympäristö muuttuu vuodenkiertoa seuraten sekä kehittyy vuosien kuluessa. Tämän avulla suunnitelmien ominaisuuksia voidaan tarkastella realistisessa kontekstissa osana luonnon prosesseja.

Rakennusten mallinnuksen tarpeet, jotka keskittyvät objektimaisen kohteen valmiiksi saattamiseksi, eroavat merkittävästi ympäristösuunnittelun mallinnustarpeista. Ympäristön suunnittelussa päähuomio on muuttuvien prosessien ja elävien elementtien yhteensovittamisessa. Alustamme avulla voimme herättää suunnittelumallimme eloon ja tutkia ulkoympäristön tilallista ja kokemuksellista muuttumista osana ympäristön ja kulttuurimme ilmiöitä. Näin ilmasto-olojen muutokset, kasvillisuuden kasvu ja vuodenaikojen muutokset saadaan havainnolliseksi osaksi suunnitteluprosessia.

Laajennetun todellisuuden kokemukset tuotetaan pelimoottoriteknologialla.

Pelimoottorit yhdistävät aikamuuttujan ja suunnittelussa käytetyt digitaaliset mallit. Pelimoottoreiden ominaisuuksia on alettu viimevuosina hyödyntämään rakennusteollisuuden kentällä. Yleisimmät käytössä olevat pelimoottorit ovat Unity 3D ja Unreal Engine, joilla on hieman erilaiset profiilit, käyttöperiaatteet ja vahvuudet, mutta pohjimmiltaan tuottavat samankaltaisen lopputuloksen. Tietomallinnusohjelmien VR-kokemuksen mahdollistavat liitännäiset perustuvat myös pelimoottoriteknologiaan.

VR, AR ja XR ovat termejä, jotka viittaavat laajennetun todellisuuden konseptiin.

XR eli Extended Reality, siis laajennettu todellisuus on sateenvarjotermi tarkemmille, AR – Augmented Reality ja VR Virtual Reality-termeille. XR-termin vaihtoehdoksi tarjotaan välillä myös MR eli Mixed Reality, siis sekoitettu todellisuus. Nämä eri laajennetun todellisuuden tekniikoiden nimet muuttunevat vielä lähivuosina. Tämä teknologia tulee tarjoamaan lähitulevaisuudessa monia eri tapoja kehittää työskentelyprosesseja eri suunnittelualoilla.

Lähetä viesti oheisella lomakkeella tai katso yhteystiedot.

Plehat Oy

Otakaari 5 A, Espoo

+358400775945

contact (at) plehat.com 

 

Y-Tunnus 2808435-7

ALV / VAT FI28084357

Verkkolaskutusosoite / OVT 003728084357

Välittäjätunnus Maventa 003721291126